Bij het behandelen van natuurwater tot drinkbaar water wordt er op dit moment gebruik gemaakt van 2 soorten vanuit de natuur beschikbaar water:

  • Grondwater
  • Oppervlaktewater (rivierwater)

Het behandelen van grond- en oppervlaktewater (rivierwater) tot drinkwater is een kostbaar proces. Op dit moment wordt er in Nederland van deze types water drinkwater gemaakt. De behandelingstechniek verschilt echter per watertype. Het behandelen van oppervlaktewater of rivierwater tot drinkwater is namelijk een veel kostbaarder proces, omdat er in dit type water vaak verontreinigingen zitten. Om deze stoffen te verwijderen is vaak specifieke, dure apparatuur nodig. Grondwater daarentegen is al veel minder verontreinigd door de natuurlijke zuivering van de grond. De behandeling van oppervlakte water is dus uitgebreider en daarmee kostbaarder.

Bij het behandelen van water tot drinkwater wordt vaak gebruik gemaakt van diverse technieken, namelijk coagulatie, flocculatie, sedimentatie, filtratie en desinfectie. De desinfectie van het water gebeurt vaak door middel van chloor, chloordioxide, broom en hypochloriet.

Waterbehandeling grondwater tot drinkwater – Hoe werkt dit?

Nadat het grondwater omhoog gepompt is en het grondwater behandeld kan worden tot drinkwater worden hierbij de volgende stoffen toegevoegd:

Zuurstof (O2) – Bij het oppompen van het grondwater gaat er een gedeelte van het zuurstofgehalte in het water verloren. Door dit water over cascades te leiden of te versproeien wordt het zuurstofgehalte in het water weer verhoogd en verdwijnt methaangas en koolstofmonoxide uit het water.

IJzerchloride (FeCl3) – Om de vlokvorming van humuszuren en gesuspenseerde deeltjes te veroorzaken wordt er ijzerchloride aan het water toegevoegd. Door deze deeltjes in vlokvormige toestand te veranderen kan deze stof bezinken en verwijderd worden door grind-, koolstof- of zandfilters. Als alternatief wordt ook wel PAC (polyaluminiumchloride) ingezet.

Natronloog (NaOH) – Dit wordt gebruikt om het water te ontharden en het gehalte kalk in het water te verminderen i.c.m. met een zand- of pelletfilter.

Waterbehandeling oppervlaktewater tot drinkwater – Hoe werkt dit?

Nadat het oppervlaktewater allereerst voorgezuiverd wordt is het klaar om verder gezuiverd te worden. In het behandelen van het oppervlaktewater tot drinkwater worden de volgende stoffen toegevoegd:

IJzerchloridesulfaat (FeCISO4) – Dit coagulatiemiddel wordt gebruikt om verontreinigingen te laten samenklonteren, zodat ze kunnen eruit kunnen worden gefilterd in de snelfilterbakken.

Natronloog (NaOH) – Dit wordt gebruikt om het water te ontharden en het gehalte kalk in het water te verminderen.

Natriumhypochloriet (NaOCl) / Chloordioxide – Deze stof wordt vaak toegevoegd om de waterkwaliteit tot aan de kraan te waarborgen.

Waterstofperoxide (H2O2) – Wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor chloor als desinfectiemiddel voor drinkwater.

Automatische waterbehandeling drinkwater oplossing nodig?


In ons assortiment hebben we een breed aantal automatische doseeroplossingen die perfect zijn voor de continue meting van diverse waardes in het behandelen van drinkwater. Onderstaand kan je een kleine selectie van onze producten vinden:

Op zoek naar een specifieke oplossing?


Ben je er nog niet helemaal uit welke doseerpomp je voor jouw doseringsoplossing nodig hebt? Onze specialisten hebben veel ervaring met de meest complexe doseeroplossingen, zodat zij jouw het beste advies kunnen geven. Vraag daarom geheel vrijblijvend een advies op. Dan weet je zeker dat je de juiste doseerpomp in huis haalt voor jouw specifieke doseeroplossing.