Binnen de tuinbouwsector wordt veel gebruik gemaakt van vloeibare meststoffen, vloeibare desinfectiemiddelen en andere hulpstoffen in vloeibare vorm. Een precieze dosering is hierbij zeer belangrijk voor een goede groei van het product en het tegengaan van uitval door schimmels en virussen. Een doseerpomp is bij uitstek geschikt voor het doseren van deze vloeistoffen. Doseren kan middels een vaste output, maar ook het toevoegen van een percentage aan een waterstroom is mogelijk.

Desinfectiemiddel doseerpomp tuinbouw

De desinfectie van waterstromen is een belangrijke factor in de tuinbouw sector. Een goede desinfectie voorkomt besmetting van het product, waarmee uitval wordt verminderd. Ook voor uw werknemers is dit belangrijk, denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van legionellabesmetting. Veelgebruikte desinfectiemiddelen binnen de tuinbouw zijn o.a.

  • Waterstofperoxide
  • Natriumhypochloriet (chloorbleekloog)

Waterstofperoxide met doseerpomp tuinbouw

Waterstofperoxide is binnen de tuinbouw een effectief product voor het doden van schimmels, bacteriën en virussen. Het is erg belangrijk dat de juiste dosering wordt behaald. Te weinig waterstofperoxide doseren zorgt ervoor dat niet voldoende bacteriën of schimmels worden gedood, terwijl bij teveel doseren van waterstofperoxide de kosten uit de hand kunnen lopen. Een goede kennispartner in dit geval is PPO Wageningen.

Met het doseren van waterstofperoxide helpen we u uiteraard graag.

Chloorbleekloog met doseerpomp tuinbouw

Chloorbleekloog (Natriumhypochloriet) is een veelgebruikt desinfectiemiddel. In de tuinbouw wordt chloorbleekloog gebruikt voor o.a. het vrijhouden van irrigatiesystemen. Chloorbleekloog breekt de algen en biofilm af in de leidingen en voorkomt aangroei. In druppelsystemen kan dit een effectieve maatregel zijn. Aan het gebruik van chloorbleekloog zitten wel bepaalde voorwaarden. Zo is het belangrijk de pH van het water waar het chloorbleekloog aan wordt toegevoegd goed te meten en/of te regelen. Bij een te lage pH kan namelijk chloorgas ontstaan, wat corrosief werkt op apparatuur. Ook is het chloor dan minder werkzaam, wat overigens ook geldt bij een te hoge pH.

Wilt u chloorbleekloog doseren? Wij helpen u graag met de juiste doseerpomp.

Procentige oplossing verkrijgen

Bij het doseren van desinfectiemiddelen is het nodig een bepaalde oplossing te verkrijgen. De twee meestgebruikte manieren zijn:

  • Meten van en sturen op werkzame stof
  • Percentage toevoegen aan de waterstroom

Meten en sturen op werkzame stof

Sommige werkzame stoffen kunnen in een oplossing gemeten worden. Chloor kan bijvoorbeeld gemeten worden als vrij chloor (precies, maar relatief duur) of als redox (minder precies, maar goedkoper). Dit meten wordt gedaan met speciale sensoren welke in de waterstroom hangen. Met de juiste doseerpomp is het dan mogelijk om te sturen op de gewenste waarde.

Percentage toevoegen 

Een percentage middel toevoegen aan de waterstroom is mogelijk met een doseerpomp. Het is dan wel belangrijk dat de doseerpomp weet hoeveel deze moet toevoegen. Deze informatie krijgt de pomp van een watermeter. Een watermeter meet de vloeistof in de leiding en geeft een aantal pulsen per liter af. Een geschikte doseerpomp kan deze pulsen omzetten in een bepaalde hoeveelheid. Het voordeel is hierbij dat bij wisselende flow’s de pomp eveneens bijstuurt.