Wat is natronloog?

Natronloog is een waterige oplossing van natriumhydroxide (niet te verwarren met natriumhypochloriet!), ook wel bekend als kaligene. Het voelt wat zepig aan. Het is een extreem basische oplossing. Deze eigenschap maakt dat het vaak wordt ingezet voor pH correcties wanneer een oplossing te zuur is. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met een automatische pH regeling. Ook vindt deze stof zijn toepassing als gootsteenontstopper.

Bij het omgaan met natronloog is het zeer belangrijk de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen. Handschoenen en een veiligheidsbril of gelaatsscherm zijn minimaal benodigd!

Natronloog doseren met een doseerpomp

Zoals aangegeven wordt natriumhydroxide vaak ingezet om de pH van een oplossing te corrigeren wanneer deze te laag is. Voor correcties bij een te hoge pH wordt vaak zoutzuur ingezet. Voor het doseren van natronloog wordt vaak een doseerpomp gebruikt. Vaak wordt deze doseerpomp direct of indirect gestuurd door een pH sensor. Dat is handig, aangezien de pH correctie dan automatisch verloopt.

Gezien natriumhydroxide een agressieve vloeistof is, is het belangrijk dat de geselecteerde doseerpomp is opgebouwd uit de juiste materialen. Natronloog wordt als corrosief gezien als de concentratie meer dan 2% bedraagt. Gezien men bij pH correcties meestal met 30% werkt is dit een belangrijk punt.

Op onze webshop hebben we een doseerpomp beschikbaar welke speciaal is geconfigureerd voor het doseren van natronloog. Ook voor complete pH regelingen bent u bij ons aan het juiste adres. Onze webshop kunt u hier vinden.

De voordelen van natronloog doseren:

  • Goed te gebruiken voor pH correcties
  • Kan worden gebruikt voor verzeping van vetten

De nadelen van natronloog doseren:

  • Is corrosief voor materialen
  • Is gevaarlijk voor de huid en ogen
  • Potentieel gevaarlijk bij in contact komen met andere chemicaliën

Natronloog doseren voor pH correctie

Bij pH correctie is het van belang eerst de pH te meten. Dit kan met een pH sensor. Dit signaal kan eventueel door de doseerpomp worden gebruikt om te weten hoeveel natriumhydroxide er moet worden gedoseerd. Dit is een goed systeem voor wanneer een oplossing eigenlijk alleen maar te zuur is en wat opgehaald moet worden.

We hebben een eenvoudig inzetbare regeling in het assortiment. Klik hier voor meer info.

Voor wanneer de pH zowel te laag als te hoog kan zijn en geneutraliseerd dient te worden is naast een basische oplossing ook een zure oplossing nodig. De pH dient immers twee kanten op geregeld te kunnen worden. In dit geval is een enkele pomp niet voldoende, maar is een regeling nodig. Wij leveren u graag de benodigde componenten. Ook hebben we kant en klare panelen beschikbaar.